{aspcms:navlist}

[navlist:name]


{aspcms:1navlist type=[navlist:sortid]}

[1navlist:name]

{/aspcms:1navlist}
{/aspcms:navlist}